k r a w a t t e n k l a m m e r

div. techniken - silber - teils geschwärzt

a n h ä n g e r

weißgold - silber geschwärzt - mokumegane palladium - silber

m a n s c h e t t e n k n ö p f e

silber - achatkristall
  • div. techniken - silber - teils geschwärzt
  • weißgold - silber geschwärzt - mokumegane palladium - silber
  • silber - achatkristall